CL-22 משמר קריסטל 5 ליטר

להגדלה לחץ על התמונה

CL-22 משמר קריסטל שמביא לתוצאה מדהימה בזמן קצר.
בנוסחה ייחודית ואיכותית ביותר תקבלו שלוש פעולות בבת אחת: שימור קריסטל, ניקוי והפצת ריח טוב.
החומר מתאים במיוחד לאחר הברקה קריסטלית למרוח את החומר על המשטח באמצעות פרווה באופן אחיד.
להמתין להתיבשות מלאה לעבד עם צמר פלדה או סקוץ לבן.
אפשר להוסיף פקק אחד לדלי מים לשטיפה ידנית, ולעבור על המישטח עם סחבה יבשה להברקה.
והוא יספק הגנה על שכבת הקריסטל.

CL-22 משמר קריסטל שמביא לתוצאה מדהימה בזמן קצר.
בנוסחה ייחודית ואיכותית ביותר תקבלו שלוש פעולות בבת אחת: שימור קריסטל, ניקוי והפצת ריח טוב.
החומר מתאים במיוחד לאחר הברקה קריסטלית למרוח את החומר על המשטח באמצעות פרווה באופן אחיד.
להמתין להתיבשות מלאה לעבד עם צמר פלדה או סקוץ לבן.
אפשר להוסיף פקק אחד לדלי מים לשטיפה ידנית, ולעבור על המישטח עם סחבה יבשה להברקה.
והוא יספק הגנה על שכבת הקריסטל.
מכיל 5 ליטר

140